Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är precis som namnet avslöjar ett lån som företag kan ta när de behöver. Kanske ska ditt företag expandera och då ska du kunna täcka eventuella kostnader som kan uppstå. Det kan också hända att du har småkostnader som du behöver ta itu med direkt. Vad du än behöver finns företagslånet till förfogande för alla företag. Men vi ska komma ihåg att det finns skillnader på företagslån och företagslån och att veta vilket du ska ha kan vara svårt. Det finns företagslån med säkerhet och det finns de som är utan säkerhet där kostnaden blir lägre om du har säkerheten.

Krav för att du ska få företagslån

De finns en del krav som ditt företag måste följa för att få ta ett lån och här nämns några av dem. När du ansöker om företagslån hos banken så måste du presentera ditt företags affärsplan, eventuella bokslut och budget. Detta är viktigt för att banken ska kunna undersöka hur stor risk lånet är för dem. Banken måste veta vilken återbetalningsplan som företaget har, för att de ska kunna bedöma risken. Du som företagare måste lämna in en säkerhet för lånet. Där kan till exempel lagret och maskiner ingå. Du måste också vara minst 18 år gammal för att få ett lån.

Att hitta det bästa lånet

Att hitta det bästa lånet kan vara svårt men du kan besöka a5.nu för att kunna välja lättare. Alla lån har olika förmåner och olika ränta som du som företagare måste förhålla dig till. Detta är några av de lån som finns för dig som vill ta ett företagslån. Du kan välja att ha investeringskredit, rörelsekredit eller checkkredit. En investeringskredit är bäst om du måste köpa in maskiner och annan utrustning. Rörelsekrediten är bäst om du vill lösa eventuella likviditets kostnader och en checkkredit är en kortsiktig lösning som du kan använda till vad du vill. Återbetalningstiden för detta lån brukar ligga på ett år.

Comments are closed.