Vad är affärsutveckling?

affärsman_56823592

De flesta har troligtvis hört talas om konceptet affärsutveckling i ett eller annat sammanhang. Kanske har man hört någon nämna det i förbipasserande när det talas om tillväxt i ett företag, eller läst det i en artikel om företagande utan någon riktigt förklaring vad det egentligen är. I denna artikel hoppas vi förklara varför detta troligtvis varit fallet.

Svaret på frågan ”vad är affärsutveckling” kommer att ha olika svar beroende på vem man frågar, men även vilken bransch och/eller avdelning personen arbetar inom. Vill man vara något generaliserande kan man säga att affärsutveckling handlar på ett sätt eller annat om att genomföra möjligheter för ett företags tillväxt.

Detta är något som ett företag kan både göra på egen hand och med hjälp av andra företag. Det omfattar alla möjliga sorters processer och uppgifter som kan röra flera olika aspekter av ett företag. Tillväxten i sig kan även ske på många sätt och allt som allt blir det därför svårt att säga vad som egentligen är vad.

De som arbetar med affärsutveckling som uppgift kan vara en intern medarbetare på företaget och blivit anställd för att utveckla ett företags verksamhet. Detta kräver djupa insikter i många aspekter av företaget, vad de är i behov av och hur saker och ting kan göras bättre och mer effektivt.

Men det är nästan lika troligt att dessa personer är inhyrda av konsultföretag eller liknande som arbetar som managementkonsult och liknande. Dessa arbetar istället med att hjälpa företag att identifiera och genomföra möjligheter för tillväxt.

Affärsutveckling är något som alla företag borde satsa på, men tyvärr är inte detta fallet. Det är relativt vanligt att företag fastnar i den dagliga verksamheten och därför inte arbetar för att utvecklas. Detta är även känt som brandsläckningar och är något fler borde försöka att bli kvitt.

Genom att lägga fokus på marknadsstrategier och konkurrensfördelar bidrar man till en mer hållbar tillväxt och ökar möjligheten för en ljusare framtid för företaget.