Tryckpressen

shutterstock_140369722

Tryckpressen är en mycket viktig uppfinning i vår historia, det är tack vare denna som vi lyckades sprida kunskap över hela den civiliserade världen.

Mannen bakom denna uppfinning var Johannes Gutenberg, en tysk uppfinnare som föddes omkring år 1400 i staden Mainz. Det var under 1450-talet som han lyckades färdigställa sin metod för att trycka böcker med utbytbara typer för enskilda bokstäver. I Kina hade man tryckt böcker på papper i minst 1 000 år, något som européer var ovetande om, men där skar man dock ut en träplatta för varje bokstav. Det dröjde dock ända in på 1800-talet innan den europeiska metoden blev snabbare än den kinesiska.

Gutenbergs främsta verk är den så kallade Gutenbergs Bibeln som han tryckte mellan åren 1455 och 1459. Den bestod av två delar och 643 blad och är den första översättningen av Bibeln till latin. Man tror att det gjordes omkring 180 exemplar av den, 135 på papper och 45 på pergament. Medan det tog omkring tre år att färdigställa en bok innan då den var tvungen att skrivas för hand, gjorde Gutenberg alla sina exemplar på samma tid. Allt tack vare tryckpressen.

Comments are closed.