Tips för att effektivisera ditt företag

shutterstock_288640103

Att driva ett företag handlar mycket om att förbättra sin verksamhet för att skaffa sig fördelar gentemot konkurrensen. Ett sätt att förbättra sig på är genom att börja tänka på hur effektivt man arbetar. Det finns många sätt att effektivisera företagsprocesser och olika arbetsmoment. Här kommer några enkla tips på saker som du kan göra för att bli effektivare.

Se över strukturer och processer

Genom att kartlägga och framför allt mäta de olika arbetsmomenten och processerna från start till kund, kan du snabbt se om det finns något som tar lång tid. På så sätt ser du hur dina grundförutsättningar ser ut och du kan även få insikter om vad det är du bör förbättra. Ibland kan tidsfällorna visa sig på oväntade ställen, som exempelvis att mejlsvarandet tar lång tid och bryter upp arbetsflödet. Då kan man istället avlägga en viss arbetstid som endast är till för mejl och endast svara på de viktigaste mejlen direkt.

Satsa på OEE/TAK

Företag som producerar och har maskiner har andra förutsättningar jämfört med serviceföretag som utför tjänster. Här gäller det istället att börja ta fram och mäta nyckeltal. OEE står för Overall Equipment Effectiveness och den svenska motsvarigheten är TAK vilket står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. Det är ett sätt att mäta hur effektivt man producerar och snabbt se var man behöver sätta in förbättrande åtgärder. Företag som Axxos har specialiserat sig på att hjälpa producerande företag ta fram och analysera nyckeltal.

Effektivisera ditt eget arbete

Det är inte bara företag som behöver utvärderas och effektiviseras. Även din arbetsroll och ditt arbete kan behöva uppdateras, lika mycket för din egen skull som för företagets. Ett sätt att börja se över sina arbetsvanor och hitta förbättringar är genom att börja lyssna på David Stiernholms podcast. Han är Sveriges enda ”struktör” och är specialiserad på att hjälpa människor få en bättre struktur i sina liv.