Tidernas bästa uppfinning

Vilken är tidernas bästa uppfinning? Är det antibiotikan som räddat livet på miljoner av människor, hjulet som skapade helt nya transportmöjligheter eller kanske datorn som skapade den ”digitala revolutionen”?

Inom alla olika branscher finns en mängd stora uppfinningar att lyfta upp. Ett sätt att kategorisera dem och därmed jämföra deras påverkan på samhälle och liv är att se på dess funktion. Som ett exempel kan nämnas information, transport och medicin.

Information: När Luther ville förmedla sitt budskap spikade han upp sina teser på en vägg för att så många som möjligt skulle se dem. Idag är det Twitter, Facebook och Instagram som är vanligare vägar att gå. Den första stora uppfinningen inom information bör vara boktryckarkonsten. Därmed kunde information spridas på ett helt nytt sätt. I denna kategori finns även radion och därefter TV:n. Under sent 90-tal hade sedan allt fler mobiltelefoner och idag är det få som inte har internet tillgängligt både på telefon och i hemmet. Vilken av dessa uppfinningar väger tyngst set över historien? Kan det vara internet? Med internet togs steget från att bara kommunicera till att även kunna skicka saker över denna informationskanal. Något som skapat förutsättningar för globalisering på ett helt nytt sätt.

Transport: Två av de uppfinningar som har mycket lång historia är stigbygeln och hjulet. Bägge dessa ökade transportmöjligheterna drastiskt. Människan kunde ta sig betydligt längre från sina hemorter. Till sjöss finns ångbåten, som var den första maskindrivna båten, som ett tydligt exempel på hur uppfinningar utökat transportmöjligheten. I luften först luftballongen, sedan både flygplan och helikopter. En sak har i alla fall alla dessa uppfinningar gemensamt. Man tar sig snabbare fram och kan komma allt längre bort. På listor över världens bästa uppfinningar är mycket ofta hjulet med. Det är lätt att förstå varför och med tanke på att många fordon fortfarande använder hjul är det inte omöjligt att just denna uppfinning är den viktigaste inom denna kategori.

Medicin: När det kommer till medicin handlar det både om upptäckter av olika medicinska ämnen samt tekniska uppfinningar som underlättat för sjukvården. Bland de sistnämnda finns exempelvis mikroskåpet, pacemakern och röntgenapparaten. När det kommer till mediciner finns självklart antibiotikan som varje år gör att miljoner personer överlever infektioner av olika slag. Men här bör även nämnas antidepressiva medel, bromsmedicin för AIDS och vaccin mot malaria, hepatit m.m. Vilken ska anses vara främst här? När 50.000 besökare på museet Science Museum (London) röstade om världens bästa uppfinning vann röntgenapparaten. På andra plats kom penicillin.