Sverige ett innovationsland

innovations

Helt klart har Sverige länge legat i toppen som innovationsland och frågan är hur pass länge man kan placera sig högt upp på listan av länder som är duktiga på innovationer. Visst det kommer det fortfarande bra och stora innovationer och det gäller för de Svenska företagen att hålla motivationen uppe för att inte tappa placeringar.

Ibland kanske innovationerna inte kommer ut till den stora massa utan blir med en utveckling internt inom företaget och underlättar för anställda. Stora företag som Komatsu Forest utvecklar och kommer med nya innovationer till sina maskiner konstant. Ofta så sker utvecklingen i ett samarbete mellan företag och kund. Detta är ju till fördel för de som köper nya maskiner eller kan uppgradera sina äldre modeller med ny innovation.

Det skrivs att vi har tappat något som innovationsland och om det beror på den digitala framfarten och att vi mindre och mindre blir ett industriland ska vi låta vara osagt. Vad vi vet är att vi historiskt har varit duktiga på att komma med nya innovationer och att det bör göras något så att vi inte tappar mer fart. regeringen jobbar för fullt med att hitta åtgärder och lösningar för företag med innovationsplaner.

Utbildning kan vara ett sätt att satsa på för att råda bot på innovationsbortfallet, lägg mer resurser på utbildningar som hjälper till att få fram duktiga och innovativa ingenjörer så att företag kan anställa duktiga och kompetenta innovatörer. Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister säger följande:

Vi kan göra mer med samarbete mellan det offentliga, privata och akademin. Får vi de tre att dra åt samma håll, så kan vi stimulera innovation i svenska samhället.

Comments are closed.