Personlig organisering på arbetsplatsen

Den som någonsin behövt lyfta på saker och ting på sin arbetsplats för att hitta något de letar efter vet nog hur irriterande det kan vara och vilket slöseri med tid det är att behöva leta efter något som egentligen borde finnas till hands utan några svårigheter. Genom att vara lite mer noga med hur man organiserar sin arbetsplats kan man undvika många problem som annars kan dyka upp.

Det första man måste tackla är alltså oordningen. Har man till exempel ett skrivbord, som väldigt många har på sin arbetsplats, gäller det att göra sig av med de saker som bara tar onödig plats. Detta betyder inte kasta bort saker helt och hållet, en del av dem är ju faktiskt viktig för arbetet, men allt behöver mest troligt inte ligga framme hela tiden.

Men bara för att arbetsplatsen är städad betyder det inte att man helt plötsligt är klar. Se även över hur möbleringen i kontoret fungerar. Finner man sig kliva upp väldigt mycket under en dag bara för att göra något så enkelt som att kasta bort papper är möbleringen också något som kan behöva omorganisering.

Organisering betyder inte heller bara saker utan också hur man spenderar sin tid. Det är ju väldigt praktiskt i dagsläget att använda sig av teknologin för att organisera vår tid. Men som vi alla har bekantskap med fungerar ju inte våra datorer, smartenheter, eller några andra av våra tekniska under felfritt absolut hela tiden. Att hålla reda på en del saker manuellt i till exempel en anteckningsbok är en bra försäkring om något skulle hända annars. Titta in på Kalenderkungen för bra alternativ av detta.

Något annat som verkligen hjälper organisering är rutiner. Nu kommer man ju inte tackla exakt samma problem varje dag, om man inte har en väldigt specifik arbetsuppgift som tar upp all tid. Vad man dock nästan alltid kan göra är att se till att man  avslutar sin dag på samma sätt. Gör saker som att uppdatera arbetsdokument som använts under dagen, uppdatera och checka av eventuella schemat för dagen. Se till att allt som använts under dagen är avslutat. Och om något inte är det, markera tydligt var arbetet ska tas upp nästa gång.