Nya sätt att säkra kvalité och effektivitet

shutterstock_221314189

Företag och hur man styr ett företag är i ständig förändring. Det kommer nya saker som underlättar, försvårar och effektiviserar företag hela tiden.

Nytt sätt att tänka

En stor del som påverkat företagsrevolutionen som skett under det senaste årtionden är att man förändrat sin syn på företaget. Man börjar förstå vikten i trivsel, bra arbetsmiljö, bra sammanhållning och att de anställda känna sig glada och behövde. Man har skiftat fokus från att få ut så mycket som möjligt ur varje anställd, till att kolla på hur varje anställda mår under arbetsdagen. Detta har exempelvis lett till att flera och fler företag i Sverige börjat införa 6 timmars arbetsdag med samma lön.

Företag hjälper företag

Denna nya marknad har gett upphov till nya företag vars enda syfte är att hjälpa andra företag att bli bättre och effektivare. Det finns företag som sysslar med kvalitetssäkring, som ger företag verktyg för att testa sina egna produkter och maskiner och för att se över hela verksamheten efter effektiviseringsmöjligheter. Det låter lite flummigt och är svårt att tyda men innebär i slutändan att det uppstått företag som jobbar för att göra andra företag bättre.

Arbetssättet förändras

Man tänker inte bara annorlunda, hela verksamheten har fått ett nytt sätt att arbeta på. Ett växande arbetssätt och synsätt på företagande är att arbeta agilt. Man följer inte längre vattenfallsmetoden eftersom den kommer med en stor risk under ett projekt: det man bestämt och fastställt i början av projektet kan vara helt annorlunda än resultaten man får i slutet av projektet. Jobbar man agilt är man öppen och förväntar sig förändringar och skippar gärna ett möte för att fokusera på att arbeta effektivare.