När det är dags att lämna företaget

stafettpinne_företagare_kostym_280780904

Som företagare så krävs det konstant engagemang för att hålla sitt företags konkurrenskraftigt. Hur gör man då när man av någon anledning inte känner sig lika dragen att hålla på med sin verksamhet längre? Vilka valmöjligheter finns det där ute?

Enligt Driva-eget.se så planerade mer än var fjärde företagare att dra sig tillbaka de då närmaste fem åren.  Men hur gör man då detta på bästa sätt och säkrar att man får ut så mycket värde som möjligt ur sitt företag?

I den ovan nämnda artikeln så diskuteras huvudsakligen möjligheten att lämna över sitt företag till nästa generation. Det handlar om föräldrar som vill lämna över verksamheten till sina barn så att den kan fortsätta i familjens ägo. Detta ger ett otroligt värde för familjen då det många gånger säkrar barnens framtid.

Även om man inte har någon familj som man vill lämna över verksamheten till så finns det andra möjligheter att lämna över företaget. En möjlighet är att sälja företaget till de anställda, något som Krister Källström gjorde när han ville gå ner. Även om försäljningen bör ske till marknadsvärde så är det inte säkert att det ändå leder till bästa återbetalningen för dig. En fri budgivning kan ge både högre och lägre erbjudanden än vad en värdering kan visa.

Om du helt vill avsluta verksamheten i företaget och stänga ner det så behöver du likvidera företaget. Detta betyder att man löser alla företagets skulder och likviderar dess tillgångar. Det som många upplever vara problematiskt med detta är att processen tar mycket lång tid. Med allt arbete så tar det inte sällan större delen av ett år innan man får pengarna på kontot.

Ett snabbare alternativ  hittar vi på Likvidationer.com som erbjuder så kallad snabblikvidation. Snabblikvidation innebär förenklat att man säljer sitt företag till snabbavvecklaren som sedan tar över avvecklingsarbetet. På så sätt har du pengarna i handen inom bara ett par dagar istället för efter många, många månader.