Luftballong

Luftballongen har en historia som sträcker sig bak till början av 1700-talet. Detta i alla fall om man ser på dokumenterad verksamhet. Det kan mycket väl funnits försök att lyfta med luftballong tidigare men den tidigaste dokumentation på att i den har testats finns från 1709. Det var då som Bartolomeu de Gusmão började göra tester med en modellballong. Men det skulle ta till 1783 innan någon människa skulle våga sig upp i luften. Det var då som bröderna Montgolfier lyfte, den 21 november 1783.

Funktionen bakom en luftballong bygger på att den fylls av varmluft (varmluftsballong). I och med att varmluft är lättare än kall luft vill luften stiga och ”drar” därmed sig ballongen uppåt. Hur varmt det behöver vara i luften i ballongen beror på hur kallt det är ute och självklart hur mycket som ska lyftas. Genom att påverka värmen i ballongen kan man därmed även påverka om den ska stiga eller sjunka. Däremot är det svårare att styra ballongen i sidled.

En annan modell är de som är fyllda med gas (gasballong). Även här handlar det om att gasen är lättare än den luft som är utanför ballongen. Man höjer/sänker ballongen genom att öka mängden eller sänka mängden gas.