Kassaskåpet genom historien

74043-safe

Människor har i alla tider känt ett behov av säker förvaring, och vanligt förr var att man förvarade sina värdesaker i låsbara kistor och liknande. Det var dock inte förrän på 1800-talet som man började tillverka kassaskåp i egentlig mening, och då i olika former av gjuten metall för att de skulle vara brandsäkra.

1835 fick de båda brittiska uppfinnarna Charles och Jeremiah Chubb från Wolverhampton patent på ett inbrottssäkert kassaskåp efter att under många år innan dess ha tillverkat lås. En annan pionjär inom området var Henry Brown som tog patent på en brandsäker förvaring för papper. Ett kassaskåp är ofta brandsäkert, inbrottssäkert, skyddar mot exempelvis vatten och damm och kan vara golvplacerat eller sitta på väggen. Det har också länge funnits kassaskåp som är gömda bakom exempelvis tavlor eller i bokhyllor. Det har historiskt sett varit åtminstone teoretiskt möjligt att öppna ett kassaskåp utan att ha tillgång till vare sig nyckel eller kombinationslås.

Dagens moderna säkerhetsskåp

Idag använder man sällan ordet kassaskåp annat än som ett samlingsbegrepp för olika typer av skåp. Istället säger man exempelvis säkerhetsskåp, värdeskåp och så vidare. Ett säkerhetsskåp är ett skåp som uppfyller en viss klass vad gäller inbrottsskydd. Ofta är detta också godkänt av försäkringsbolag upp till ett visst belopp, ofta ett basbelopp. Säkerhetsskåp används för att förvara saker som inte ska komma i orätta händer, såsom nycklar, mediciner och annat. De flesta säkerhetsskåp är dock inte brandsäkra. Om du istället vill förvara saker som även ska skyddas mot brand väljer du istället ett så kallat värdeskåp. Dessa uppfyller betydligt högre krav på både inbrottsskydd och brandskydd, och lämpar sig om du till exempel ska förvara viktiga papper, pengar och så vidare. Det finns också stöldskyddsskåp och dokumentskåp, som du väljer när du ska förvara dokument och liknande och har höga krav på brandskyddet.