Kategori: Uppfinningar

Kategori: Uppfinningar

Kategori: Uppfinningar

Kategori: Uppfinningar

Kategori: Uppfinningar

Tryckpressen

Tryckpressen är en mycket viktig uppfinning i vår historia, det är tack vare denna som vi lyckades sprida kunskap över hela den civiliserade världen. Mannen

Kategori: Uppfinningar

Kategori: Uppfinningar

Kassaskåpet genom historien

Människor har i alla tider känt ett behov av säker förvaring, och vanligt förr var att man förvarade sina värdesaker i låsbara kistor och liknande.

Kategori: Uppfinningar

Luftballong

Luftballongen har en historia som sträcker sig bak till början av 1700-talet. Detta i alla fall om man ser på dokumenterad verksamhet. Det kan mycket

Kategori: Uppfinningar

Pacemakern

Världens första pacemaker tillverkades av en svensk, Rune Elmqvist, år 1958 och samma år fick den första personen med hjärtbesvär denna apparat. Nu var inte