Att inreda det nya kontoret

En viktig uppgift för dig som företagsledare är att skapa en välkomnande och ombonad arbetsmiljö där dina medarbetare trivs. Det har dels att göra med deras fysiska och psykiska välmående och dels påverkar arbetsmiljön även indirekt företagets resultat. Ofta är det enklare att inreda en helt ny kontorslokal där du börjar från noll än att försöka uppdatera en existerande inredning som har sina eventuella brister och fel.

Goda förutsättningar för personalen

Exakt hur ert kontor ska utrustas beror naturligtvis på typ av verksamhet. Grundläggande är dock att allting som behövs för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt på sikt ska finnas där. Det handlar om tekniska apparater som datorer och skrivare men även om ett trevligt kök med faciliteter för att göra i ordning mat och fika. Mycket av detta kan du hitta i den specialiserade onlinebutiken Kontorsnetto.

Ergonomi grundläggande

En av de största aspekterna av kontorsinredning är ergonomi. Det kan innebära många olika saker, som till exempel belysning, höj- och sänkbara arbetsbord eller stolarnas utformning och sittkomfort. Även luftkvaliteten spelar roll samt möjligheterna att skärma av ljudet i lokalen för att kunna koncentrera sig mer ostört. Med hjälp av levande gröna växter kan du bidra till att skapa både renare luft och en mer inbjudande atmosfär.

Comments are closed.