Bli fastighetsägare

Ett sätt att göra karriär som många förespråkar, är inom fastighetsbranschen. Det brukar börja som ett sidoprojekt och går det bra kan du sedan utöka

Att ta betalt

Som företag behöver man alltid veta hur man bäst tar betalt. Det är ju ingen som ifrågasätter att det faktum att betalningen måste ske, men

Hitta det som behövs

När man som entreprenör arbetar inom byggsektorn så gäller det att hitta bra lösningar på det mesta som har med bygget att göra. Det är

Att utveckla företaget

Att utveckla företaget kan vara en oerhört spännande resa för dig som entreprenör. Det gäller att lägga fokus på rätt saker för att ett företag

Starta en revisionsbyrå

Det är lätt att man tror att revisorer har långa gedigna utbildningar i ryggen, men så behöver fallet inte alls vara. Däremot bör en revisor